Jacklin Goverde

Trainer / Coach
Meer details

We zijn onderdeel van onze omgeving en reageren onvermijdelijk op alle informatie die binnenkomt via onze zintuigen. Onbewust kan je lichaam daardoor het sympathische zenuwstelsel activeren. Zelfs als je (nog) geen stress ervaart. Prikkels van buitenaf, notificaties en dagelijkse taken vragen continu onze aandacht. Het managen van de tijd op de klok is daarom niet meer voldoende om stress te verminderen (of voorkomen). Het gaat om managen van je aandacht: focus op de -voor jou- juiste zaken. Let daarom goed op: welke meldingen heb je allemaal aan staan en is dat ook daadwerkelijk nodig? Door welke notificaties laat jij je onnodig afleiden? En is het echt zo dat alles wat er op je bord ligt [nu] [door jou] gedaan moet worden?

Begin met het creëren van overzicht over je agenda en taken om een frisse start te kunnen maken.

Begin met het creëren van overzicht over je agenda en taken om een frisse start te kunnen maken. Het gevoel van grip zorgt voor rust en ruimte, overzicht! Het geeft zicht op wat belangrijk is (je persoonlijke en zakelijke doelen) en biedt ruimte en rust om zelf bewuste keuzes te maken wanneer er veel op je af komt. Naast dat je dan makkelijker prioriteiten stelt op je taken, gaat het ook over bewuste keuze(s) over bijv. de indeling van je tijd & de keuze van je gedrag.

Je kan wat bewuster je aandacht richten op patronen: welke patronen kan je beter veranderen of vermijden omdat ze niet helpend zijn? Welke patronen hebben je voorkeur en zou je daarom vaker willen doen om ze te ontwikkelen? En doordat je je aandacht goed in de gaten houdt kan je (en ga je ook) eerder zien wanneer je gewoon even moet stoppen. Om niets te doen of alles even opnieuw ‘plat’ te slaan.

 

Door structuur aan te brengen in je werkwijze en afleidingen te elimineren creëer je dus ruimte. Een belangrijk startpunt om nieuwe dingen te gaan uitproberen.